Program NTC – učenja

Vrtec  si je prislužil certifikat –Evropska točka za nadarjene – European Talent Points.

Evropska podporna mreža za nadarjene (ETSN) je bila uradno ustanovljena septembra 2015 v Bruslju. V mrežo je trenutno vključenih 14 Evropskih centrov  iz 13 držav ter približno 250 pripadajočih Evropskih točk za nadarjene iz 25 držav.

V okviru razvoja evropske mreže za nadarjene, ki jo v slovenskem prostoru zastopa CRSN PeF UL kot akreditirani evropski center, smo dobili certifikat, ker je bilo naše delo v preteklosti prepoznano kot pomembno na področju spodbujanja razvoja nadarjenih. Namen mreženja je prednostno spodbuditi sodelovanje, kakovost in prepoznavnost našega dela oz. dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

V vrtcu se zelo dobro zavedamo, da je predšolsko obdobje najbolj občutljivo za razvoj možganov, zato poskušamo zagotavljati otrokom čim bolj varno, spodbudno, ustvarjalno in igrivo okolje, da lahko optimalno razvijajo svoje potenciale. Izvajamo program NTC- učenja (NTC = Network – Teaching – Children), ki razvija intelektualne sposobnosti vseh otrok in stimulira razvoj nadarjenih.

V vrtcu so igralne dejavnosti izbrane tako, da čim bolj smiselno povezujejo različne otrokove izkušnje iz njegovega vsakdana ter so uporabne na različnih področjih vrtčevskih in šolskih dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, matematika, družba, narava). Program predvideva stopnjevanje njihove zahtevnosti na osnovi starosti in znanja otrok. Dejavnosti vsebujejo veliko ponavljanja, s katerim se utrjujejo nastale možganske povezave. Zato program tudi vzgojitelje in učitelje nenehno spodbuja k ustvarjalnemu delu oz. k oblikovanju novih igralno-učnih situacij in dejavnosti, ki so čim bolj povezane z značilnostmi konkretnega učnega okolja, v katerem se izvajajo.

 

Kaj je pokazala praksa

Otroci imajo zelo radi igralne dejavnosti saj se ob njih zabavajo, družijo, igraje učijo. Izjemno so motivirani, skupaj z vzgojiteljicami si izmišljajo igre ali pa jih nadgrajujejo. Aktivno se učijo preko zanimivih iger v naravi, igralnici, ob zemljevidih, globusih, različnih simbolih, ugankah in tako, da si vedno znova tega zaželijo. Izboljšalo se je sodelovanje s starši, komunikacija in motiviranost otrok. Hitro in radi se učijo in napredujejo. Vzgojiteljica lahko prepozna bolj nadarjenega otroka, ki je do tedaj mogoče bil v ozadju in se ni izpostavljal.

Všeč so jim razne gibalne vaje, vaje za grafomotoriko, igre s simboli, zgodbe z uganko, registrske oznake avtomobilov, ki se jih učijo ko so na sprehodu, … še posebej pa vse nove igre, ki si jih skupaj izmislijo. Vsak dan posebej jih nestrpno pričakujejo in se jih veselijo.

Z učenjem po programu navdušujejo svoje starše, ki se aktivno vključujejo v projekt. Več sodelujejo z vzgojiteljicami in s svojim otrokom saj jih zanima vse o igrah, ki se jih igramo. Otroci doma navdušeno pripovedujejo o novih simbolih, predvsem zastavah. Tako otroci znanje pridobljeno v vrtcu nadgrajujejo z znanjem od doma in se tako vključujejo v naravni krogotok otrokovega učenja ter sodelovanja z vrtcem.

Ugotavljamo, da strokovni delavci uporabljajo program NTC- učenje kot motivacijo zase in za otroke. Aktivno ga izvajajo v drugem starostnem obdobju na vseh stopnjah, v prvem starostnem obdobju pa bolj na gibalnem področju, kjer razvijajo fino in grobo motoriko.

 

 

 

 Nazaj na projekte