Fit Kobacaj

Fit Kobacaj je specializiran program za področje telesne dejavnosti in športa za predšolsko obdobje, s poudarkom na prvem starostnem obdobju. Teme se vsebinsko dopolnjujejo in nadgrajujejo. Didaktične delavnice so namenjene prikazu izvedbe učnega procesa s Fit strategijo poučevanja. Na posamezni učni enoti se uporablja Fit didaktične gibalne igre in Fit didaktične pristope, ki jih strokovni delavci spoznavajo v okviru Fit internih strokovnih usposabljanj. Fit pedagogiko nam predstavlja ga. Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja.Nazaj na projekte