Smo zelo aktiven eko vrtec, z zdravo prehrano, zeliščnim vrtom, kompostnikom, učilnicami v naravi ter velikimi igrišči z igrali. Redni program bogatimo z zanimivimi dodatnimi programi.

Dobrodošli na spletni strani Vrtca Morje Lucija, javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda, ki ga sestavljajo tri enote:

 • Centralna enota Lucija,
 • Enota Ježek in
 • Enota Strunjan.

 

Smo sodoben eko vrtec, z

 • zdravo prehrano,
 • zeliščnim vrtom,
 • učilnicami v naravi,
 • mednarodno točko za nadarjene, kjer se vsi otroci seznanjajo z italijanskim jezikom in veliko gibajo!

 

Zagotavljamo

 • načrtno,
 • organizirano,
 • sistematično in
 • strokovno uresničevanje ciljev predšolske vzgoje,

ki so opredeljeni v temeljnih določbah Zakona o vrtcih in Kurikulu za vrtce.

 

Vzgojiteljica

 • upošteva potrebe in pravice otrok,
 • jih sprejema,
 • ceni,
 • sliši,
 • jim odgovarja,
 • daje možnost izbire, zabave,
 • omogoči da v vrtcu uživajo, imajo prijatelje, pridobivajo spretnosti in znanja ter
 • da znajo misliti in sami reševati probleme.

Otroci znanje, pridobljeno v vrtcu, nadgrajujejo z znanjem od doma in se tako vključujejo v naravni krogotok otrokovega učenja ter sodelovanja z vrtcem.