Predšolski program

Vzgojnoizobraževalno delo oblikujemo glede na sprejeti nacionalen program za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce.

CELODNEVNI program izvajamo v vseh enotah Vrtca Morje Lucija in traja do 9 ur. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Po potrebi jim zagotavljamo dodatno individualno pomoč pedagoginje in drugih strokovnih delavcev, v skladu z odločbo Zavoda RS za šolstvo.

Vrtec odpiramo ob 6.00 in zapiramo ob 16.30.

Program izvajamo od 1. septembra do 31. avgusta, obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

POLDNEVNI PROGRAM izvajamo v vseh enotah in traja od 4 do 6 ur. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano z dvema, po želji tudi tremi obroki. Otrok je lahko v vrtcu od 8.00 do 14.00 ure ali od 8.30 do 14.30.