VABILO K VPISU OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  

VABILO K VPISU OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

VABIMO VAS K VPISU OTROKA V VRTEC, KI POTEKA DO 31. 3. 2019

Vlogo za vpis otroka v vrtec pridobite na spletni strani vrtca ali pri svetovalni delavki vrtca.

Izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec lahko pošljete po pošti ali jo oddate v tajništvu.

Vloge, ki bo vrtec prejel po poteku objavljenega roka, bo vrtec evidentiral in obravnaval v primeru, če bodo v vrtec vključeni vsi otroci, ki so bili vpisani v roku in so izpolnjevali pogoje za vpis v vrtec.

Starši, ki ste že oddali vloge za vpis otroka v vrtec, vam jo ni potrebno ponovno vložiti.

Za vsa vprašanja v zvezi z vpisom v vrtec vam je na voljo svetovalna delavka vrtca, tel. 05 671 28 40 vsak dan od 8.00 do 15.00 ure.

 

KOLEKTIV  VRTCA  MORJE LUCIJA VAS Z VESELJEM PRIČAKUJE.

 Nazaj na novice