PROTOKOL RAVNANJA OB PRIHODU OTROK V VRTEC

PROTOKOL RAVNANJA OB PRIHODU OTROK V VRTEC

Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za prenos bolezni, smo v vrtcu sprejeli nabor splošnih higienskih in drugih ukrepov po priporočilu NIJZ. Tako bodo varni tako vaši / naši otroci in zaposleni. Prosimo vas, da tudi vi upoštevate spodaj navedena priporočila:

V VRTEC LE ZDRAV OTROK

 • Za zaščito tako otrok kot osebja pred okužbo s COVID-19 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci. Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma.
 • Seznanjamo vas, da je ob ponovnem odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom COVID-19 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

DNEVNI PRIHODI IN ODHODI

 • Uporabo javnega prevoza do vrtca in z njega odsvetujemo, če je mogoče priti drugače.
 • Da bi se izognili zastojem v garderobi, vas prosimo, da upoštevate vaš naveden prihod otroka v vrtec in odhod iz vrtca.
 • V garderobi naj bodo hkrati največ 3 otroci in njihov starš, zato vas prosimo, da se v garderobi ne zadržite predolgo, saj bo morda nekdo že čakal za vstop.
 • Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec in odpelje iz vrtca odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 • Vzdržujte potrebno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev.
 • V vrtec ne vstopajte, če ni nujno potrebno. Starši vstopate v vrtec z masko in si ob vstopu razkužite roke.
 • Otroci od 3 do 6 let si po preobuvanju in oblačenju umijejo roke z milom in vodo. Za otroke od 1 do 3 let bodo za umivanje rok poskrbele strokovne delavke.
 • Priporočamo, da si otroci ne razkužujejo rok, ampak si jih umivajo z vodo in milom.
 • Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma.
 • Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma, lahko pa »ninico«, dudo.
 • Pomagajmo si in otroke spodbujajmo, k pravilnemu umivanju rok, pravilni higieni kašljanja in kihanja.
 • Naučimo jih, da si z rokami ne dotikajo obraza.

OBRAVNAVA OTROK V PRIMERU BOLEZNI

 • Če bi se pri otroku v času bivanja v vrtcu pojavila vročina in drugi znaki akutne okužbe dihal, ga bomo takoj izolirali v poseben prostor. O bolezni bomo obvestili starše ali skrbnike. V čim krajšem času pridete otroka iskati v vrtec. Starši ali skrbniki stopite v kontakt s pediatrom in upoštevajte nadaljnja navodila. Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite vrtec – organizatorko zdravstveno higienskega režima, Janjo Palakovič, na telefonsko številko 05 671 28 40, da bi lahko takoj sprejeli dodatne ukrepe.
 • Prosimo vas, da spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da otrok zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljete v vrtec.

 

S skupno skrbjo nam bo uspelo.

 

Organizatorka ZHR:                                                                                                Ravnatelj:

Janja Palakovič, dipl.univ.soc.ped.                                                                          Uroš Savec

 Nazaj na novice