PREVENTIVNI UKREPI-KORONA VIRUS

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo v vrtcu uvedli preventivne ukrepe za zmanjševanje širjenja koronavirusa na podlagi smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ukrepe bomo glede na navodila sproti prilagajali.

V lanskem šolskem letu, pa tudi že v tem šolskem letu so se otroci učili pravilnega umivanja rok in pravilnega kašljanja in kihanja z gospo Katjo Štajner, dipl.m.s., izvajalko zdravstvene vzgoje iz Centra za krepitev zdravja. Na to smo pozorni preko celega leta in otroke spodbujamo k upoštevanju priporočil.

Da bi bili uspešni pri preprečevanju pojava koronavirusa potrebujemo tudi vaše sodelovanje. Tako bomo  lahko zagotovili varne in igrive dni v vrtcu:

  • Spodbujajte vašega otroka, da si pravilno umiva roke.
  • Spodbujajte ga, da bo kašljal in kihal v robček ali zgornji del rokava. Nato pa si pravilno umil roke. Robček naj odvrže v smeti.
  • Naučite ga, da se z rokami ne dotika nosu, oči in ust.

Znaki koronavirusa so: povišana telesna temperatura, kašel in oteženo dihanje.

V kolikor se pojavijo znaki, otroka  ne  pripeljite v vrtec. Bolan otrok ne sodi v vrtec.  O znakih se posvetujte s pediatrinjo. V kolikor gre za okužbo s koronavirusom, takoj obvestite vzgojiteljico. Otroka pripeljete v vrtec šele, ko o tem odloči zdravnik.

Več informacij o koronavirusu najdete na: https://www.nijz.si/aktualno.

MIZŠ je odprlo nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom.

 

Zahvaljujemo se vam  za sodelovanje.

 

Organizator ZHR:                                                                                                     Ravnatelj:

Janja Palakovič, dipl.univ.soc.ped.                                                                       Uroš Savec

 Nazaj na novice