EVROPSKI DAN JEZIKOV

OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV

26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Namenjen je:

  • opozarjanju javnosti na pomen učenja jezikov,
  • zavzemanju za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi,
  • spodbujanju vseživljenjskega učenja jezikov.

 

V vrtcu bodo otroci stari od 5 do 6 let, skupaj z zunanjo sodelavko pri projektu »VEČJEZIČNOST«, ga. Anito Sila, spoznavali angleški jezik, v skupinah otrok starih od 4 do 5 let pa bodo ta dan, posebej intenzivno spoznavali italijanski jezik.

Pri najstarejših otrocih v centralnem vrtcu bo igralna ura potekala tako;

  • Uvodni pogovor z otroki o jezikih, ki jih poznajo, kako se ljudje po svetu sporazumevajo. Njihove izjave zabeležimo na plakat.
  • Kako se oglašajo živali po svetu? Ali se povsod enako ali različno? Tako kot ljudje se tudi živali po svoji govorici razlikujejo od države do države, od pokrajine do pokrajine, od mesta do mesta. Kratek video, v katerem ljudje z različnih koncev sveta oponašajo živali, naštete v nadaljevanju. S pomočjo slik živali otroci povedo, kako se živali oglašajo v slovenščini, nato v angleščini. Otroci ugibajo, h kateri živali spadajo oglašanja. Skupaj ponovimo in oponašamo posamezno žival z glasovi v angleščini.
  • Pesmica Old MacDonald Had a Farm – otroci s pomočjo pesmice in slik prepoznajo pravi glas živali.
  • Igra: Ugani, katera žival je to – otroci izberejo sličico živali in jo oponaša v angleščini, ostali pa ugibajo.
  • Plakat: sličice živali zalepimo na plakat, tako kot si sledijo po vrstnem redu v pesmi, k živalim pripišemo, kako se oglašajo v slovenščini in angleščini. Jezik razlikujemo glede na zastavo, ki smo jo predstavili.

 

Ob igrah, pesmih, izštevankah se bodo otroci v vseh skupinah otrok starih od 4 do 6 let, igraje učili, se zabavali in tako spoznavali tuje jezike.

 

 

 Nazaj na dogodke