Dnevni red

Življenje in delo v vrtcu se začne s prihodom otrok v vrtec, glede na odpiralni čas enot in potrebe staršev.

Dejavnosti v enakem zaporedju otroku razvijajo občutek varnosti in dobrega počutja, zato je vsak dan, po prihodu v vrtec, čas za:

  • mirno prebujanje, igro v skupini, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo,
  • zajtrk med 8.30 in 9.15 uro,
  • načrtovane dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj ter spontano igro v igralnici ali na prostem,
  • malico med 10.30 in 11.00 uro,
  • igra in učilnice v naravi,
  • kosilo  med 11.30 in 13.15,
  • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici, igra na igrišču.

Odhod domov, po dnevu polnem doživetij.