Seznanjanje z italijanskim jezikom

Otroci spoznavajo italijanski jezik neobremenjeno skozi igro, zlasti simbolno igro. Za motivacijo otrok uporabljamo slikovni material, lutke, igrače, knjige, slikanice, avdio in video posnetke, CD-je, živo naravo,… Za utrjevanje že znanih vsebin pa igre, pesmi, zgodbe, izštevanke in uganke.

Dejavnosti so pestre in zanimive ter v skladu z interesi in zmogljivostmi otrok. Vanje so vključene igralne aktivnosti, ki so prepletene z estetskim doživljanjem in gibanjem. Metode dela izhajajo iz otrok, njihovih interesov in potreb. Cilji so realizirani v skladu s predpisanim Kurikulom za vrtce in dodatkom h Kurikulu za vrtce na narodno mešanem območju v slovenski Istri in letnim načrtom Seznanjanje z italijanskim jezikom. Z večino ciljev in primerov dejavnosti se razvijajo jezikovne in komunikacijske zmožnosti in sposobnosti za preprosto sporazumevanje v drugem jeziku.

Oblika dela je, skupna, skupinska in individualna ter vzporedna z različnimi dejavnostmi v slovenskem jeziku. Preko igre otroci spoznavajo in utrjujejo preproste besede, besedne zveze in kratka besedila. To so predvsem pesmi, rime, zgodbe, izštevanke, šaljivke, govorne, rajalne in gibalne igre.

Otroci se igrajo igrice, ki so osnova za pravilno posnemanje in reproduciranje glasov. Ponavljajo znane vsebine, pojejo italijanske pesmi, plešejo, rajajo, dramatizirajo, rišejo in likovno oblikujejo. Znane vsebine dopolnjujemo  in nadgrajujemo z novimi. Otroci so zelo motivirani in radi sodelujejo pri dejavnostih.

Veliko dejavnosti izvedemo na prostem. Otroci z gibom in besedo doživljajo močneje in se učijo z vsemi čuti. Lažje si zapomnijo in hitreje razumejo nove besede.

 Nazaj na projekte