Preventiva in vzgoja v cestnem prometu

Prometna vzgoja je sestavni del vsakodnevnih aktivnosti in dejavnosti s poudarkom na prometni vzgoji in varnosti otrok v prometu. Otroci se v vrtcu seznanjajo z varnim vedenjem in se naučijo živeti in ravnati v prometu.

Namen varne mobilnosti v vzgoji je razvijanje, krepitev znanja in veščin pri otroku za varno mobilnost in z aktivnim ter inovativnim pristopom dvigniti raven pismenosti.

V posameznih oddelkih vrtca potekajo različne dejavnosti in projekti, ki jih načrtujejo vzgojiteljice, in sicer:

  • Evropski teden mobilnosti,
  • Dan brez avtomobila,
  • Teden prometne varnosti,
  • sbisk policijske postaje Lucija ali obisk policistov v vrtcu,
  • seznanjanje z varnostjo v prometu na sprehodih,
  • lutkovna predstava Nika in promet,
  • program Kolesarčki,
  • priključitev dejavnostim, ki bodo organizirane, v okviru sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.


Nazaj na projekte