Smo zelo aktiven eko vrtec, z zdravo prehrano, zeliščnim vrtom, kompostnikom, učilnicami v naravi ter velikimi igrišči z igrali. Redni program bogatimo z zanimivimi dodatnimi programi.

VIZIJA VRTCA:

»V našem vrtcu plujemo varno, zdravo in igrivo

na valovih ustvarjalnosti in samostojnosti.

Srečni in zadovoljni smo,

ker nas narava uči spoštovanja drugačnosti.«

 

Dobrodošli na spletni strani Vrtca Morje Lucija, javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda, ki ga sestavljajo tri enote:

 • Centralna enota Lucija,
 • Enota Ježek in
 • Enota Strunjan.

 

Smo sodoben eko vrtec, z

 • zdravo prehrano,
 • zeliščnim vrtom,
 • učilnicami v naravi,
 • mednarodno točko za nadarjene, kjer se vsi otroci seznanjajo z italijanskim jezikom in veliko gibajo!

 

Zagotavljamo

 • načrtno,
 • organizirano,
 • sistematično in
 • strokovno uresničevanje ciljev predšolske vzgoje,

ki so opredeljeni v temeljnih določbah Zakona o vrtcih in Kurikulu za vrtce.

 

Vzgojiteljica

 • upošteva potrebe in pravice otrok,
 • jih sprejema,
 • ceni,
 • sliši,
 • jim odgovarja,
 • daje možnost izbire, zabave,
 • omogoči da v vrtcu uživajo, imajo prijatelje, pridobivajo spretnosti in znanja ter
 • da znajo misliti in sami reševati probleme.

Otroci znanje, pridobljeno v vrtcu, nadgrajujejo z znanjem od doma in se tako vključujejo v naravni krogotok otrokovega učenja ter sodelovanja z vrtcem.