OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV

26. septembra smo praznovali evropski dan jezikov. Namenjen je bil:

  • opozarjanju javnosti na pomen učenja jezikov,
  • zavzemanju za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi,
  • spodbujanju vseživljenjskega učenja jezikov.

 

V vrtcu so otroci stari od 5 do 6 let, skupaj z zunanjo sodelavko pri projektu »VEČJEZIČNOST«, ga. Anito Sila, spoznavali angleški jezik, v skupinah otrok starih od 4 do 5 let pa so ta da posebej intenzivno spoznavali italijanski jezik.

Pri najstarejših otrocih v centralnem vrtcu je igralna ura potekala tako;

  • Uvodni pogovor z otroki o jezikih, ki jih poznajo, kako se ljudje po svetu sporazumevajo. Njihove izjave smo zabeležili na plakat.
  • Kako se oglašajo živali po svetu? Ali se povsod enako ali različno? Tako kot ljudje se tudi živali po svoji govorici razlikujejo od države do države, od pokrajine do pokrajine, od mesta do mesta. Ogledali so si kratek video, v katerem ljudje z različnih koncev sveta oponašajo živali. S pomočjo slik živali so otroci povedali, kako se živali oglašajo v slovenščini, nato v angleščini. Otroci so ugibali, h kateri živali spadajo oglašanja. Skupaj so ponovili in oponašali posamezno žival z glasovi v angleščini.
  • Pesmica Old MacDonald Had a Farm – otroci so s pomočjo pesmice in slik prepoznavali pravi glas živali.

Ugotovili so, da so v nekaterih državah oglašanja enaka, v nekaterih pa različna. Vsi otroci so aktivno oponašali živali in jih ponazarjali z gibanjem. Skupaj so naredili plakat, na katerem smo ob sliki posamezne živali napisali, kako se oglaša v slovenščini in angleščini. Posamezen jezik so označili s slovensko in angleško zastavo. Otrokom so bile vse dejavnosti všeč. Skozi aktivno participacijo in igro so se seznanili s številčnostjo jezikov po svetu.

 

 

 

 

 

 

 

Ob igrah, pesmih, izštevankah se bodo otroci v vseh skupinah otrok starih od 4 do 6 let, igraje učili, se zabavali in tako spoznavali tuje jezike.

 

 

http://jezikistejejo.splet.arnes.siNazaj na novice