Ob 40. obletnici Vrtca Morje Lucija

S kolegicami smo se ob prebiranju kronike vrtca sprehajale skozi njegovo 40-letno zgodovino. Ob tem so na dan privreli lepi trenutki, ki so se vrstili skozi leta. Pozitivne in doživete stvari se za vedno vtisnejo v spomin.

Z veseljem smo ugotavljale, da je bil vrtec vsa leta zelo aktiven na različnih področjih, posebej na področju umetnosti. Sodelovali smo z ožjim in širšim okoljem. Vrsto let na Jugoslovanskem festivalu djeteta v Šibeniku in različnih mednarodnih ter domačih razstavah z otroškimi izdelki, za katera smo prejeli številne mednarodne in državne nagrade ter priznanja. Ves čas smo se strokovno povezovali z drugimi vrtci v Sloveniji, na Hrvaškem in s Slovenci v zamejstvu. Vedno smo dobro sodelovali z italijanskim vrtcem La Coccinella, ki ima sedež v isti stavbi. Že vrsto let skupaj pripravljamo prireditve, lutkovne predstave, pohode in različne projekte. Organizirali smo številna zimovanja, kasneje letovanja, sedaj pa plavalni tečaj. Skozi celotno zgodovino vrtca smo sodelovali na krajevnih prireditvah in še danes folklorna skupina in pevski zbor sodelujeta na več prireditvah v občini. Aktivno sodelujemo z Občino Piran in društvi, organizacijami ter ljudmi iz našega kraja. Imamo lutkovno skupino Dobra volja je najbolja, ki že dolga leta razveseljuje otroke in odrasle ter pripravlja predstave za otroke doma in v širši okolici. Skrbimo za nenehno izobraževanje zaposlenih na različnih področjih, saj čutimo, kako zelo hitro se spreminjajo znanost, tehnologija in način življenja. Veliko in na različne načine sodelujemo s starši; organiziramo dneve odprtih vrat, različne ustvarjalne delavnice, pohode, izlete, delovne akcije, predstave, obiske staršev v vrtcu, kjer lahko predstavljajo poklice in svojo kulturo. Že več kot 25 let pripravljamo zaključke šolskih let na nivoju celotnega vrtca in v različnih oblikah druženja, kjer se vedno z velikim veseljem igramo, ustvarjamo in zabavamo.

Če sta družina in vrtec povezana preko otroka, bo to partnerstvo prispevalo k učinkovitosti vrtca, otroci pa bodo znanje, pridobljeno v vrtcu, nadgradili z znanjem od doma in se tako vključili v naravni krogotok otrokovega učenja.

Italijanski jezik aktivno uvajamo in integriramo na vsa področja dejavnosti  in tako pripomoremo k sobivanju dveh narodov, dveh jezikov in dveh kultur.

Vrtec je na narodnostno mešanem območju, kjer se srečujejo različne narodnosti in kulture, zato so naša pomembna vodila pri vzgoji strpnost, sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, kar pri otrocih nikoli ni težava. Prijateljstvo in ljubezen sta za njih prvenstvena.

Več strokovnih delavcev je že dobilo občinska priznanja in nagrade, a največja nagrada za vse, ki delamo z otroki, so njihov nasmeh, dotik, objem in pogled, ki nam ga lahko dajo samo najmlajši.

Zavedamo se, da je obdobje otroštva pomembno življenjsko obdobje. Je kritično obdobje za razvoj večine sistemov v osrednjem živčevju, ki omogočajo veščine in znanja, ki jih potrebujemo kasneje v življenju, pri tem pa je zelo pomemben vpliv okolja; kakovostna prehrana, priložnosti za usvajanje veščin, prijazno, ljubeče okolje, ki omogoča optimalen razvoj potencialov otroka, zato se v vrtcu trudimo, da otrokom vse to omogočamo.

Hvala vsem, ki ste in še vedno pomagate graditi kakovostno predšolsko vzgojo preteklih, sedanjih in bodočih generacij otrok!

Iskreno čestitam vsem sodelavcem, ki ste kakor koli povezani z vrtcem, in vam želim uspešno in ustvarjalno delo še naprej!

Ponosna sem, da sem že trideset let del kolektiva Vrtca Morje Lucija – »Vrtca za srečno in igrivo otroštvo«!Nazaj na novice