22. 3. 2019, SVETOVNI DAN VODA

V vrtcu na 2.traktu jasli smo z otroki starimi 2-3 leta obeležili svetovni dan voda. Vodo smo otrokom približali preko uporabe čutil in igre. Skuhali smo čaj in prali umazane krpe. Z otroki smo mešali vodo z različnimi snovmi (črnilo, olje, sol, sladkor) in tako smo ugotavljali, katera voda je čistejša, bolj umazana, bolj slana ali slajša. Opazovali so vodo v trdnem stanju in kako prehaja iz trdega v tekoče stanje.

Skozi vse dejavnosti smo otrokom približali pozitiven odnos do narave­­­ ­­- vode. Voda, ki je naravna dobrina in edini pogoj za življenje na Zemlji.

 Irena Kozlovič Ban

Nazaj na novice